Užsakymo taisyklės

Online rezervacijos užsakymo taisyklės:

 1. Rezervavimo procesas Online

Rezervavimas pasinaudojant rezervavimo sistema atliekamas taip:

 1. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus apartamentus, kurie yra pateikti rezervavimo lentelėje.
 2. Susipažinęs su siūlomais apartamentais, Klientas gali pasirinkti terminą, suaugusiųjų ir vaikų nuo 3 metų amžiaus skaičių pasirinktam kambariui.
 3. Suvedęs 2 punkte nurodytus duomenis, gauną atsakymą ar pasirinkti apartamentai yra neužimti, bei gauna kitų laisvų apartamentų sąrašą
 4. Išsirinkęs dominančius apartamentus, pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei gali įrašyti pageidavimus dėl rezervavimo.
 5. Užpildęs duomenis, Klientas turi gauti į nurodytą el. paštą užsakymo patvirtinimą arba atmetimą. 
 6. Tik gavęs į el. paštą užsakymo patvirtinimą bei banko sąskaitos rekvizitus, klientas gali atlikti avanso apmokėjimą bankiniu pavedimu.
 7. Klientas supranta, kad internetinėje rezervavimo sistemoje įvykus gedimui/programavimo klaidoms, jei, atsižvelgiant į paslaugų sudėtį, paskelbta paslaugų kaina yra nepagrįstai maža/didelė, apgyvendinimo įstaiga turi teisę per 10 dienų nuo rezervavimo patvirtinimo informuoti Klientą dėl klaidos ir reikalauti sumokėti pilną kainą, o Klientui atsisakius sumokėti pilną kainą – nutraukti sutartį/atsisakyti teikti paslaugas, nepadengiant Kliento nuostolių.
 8. Apmokėjimas ir rezervavimo panaikinimas
 9. Klientas sumoka nurodytą avansą bankiniu pavedimu, o likusią dalį sumoka atvykęs į apgyvendinimo įstaigą.
 10. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.
 11. Panaikinus rezervavimą likus ne mažiau kaip 3 dienų iki numatyto atvykimo, tai nemokama. Apgyvendinimo įstaiga privalo per 21 dieną gražinti visą sumokėtą avansą.
 12. Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 3 dienų iki numatyto atvykimo, avansas lieka apgyvendinimo įstaigai. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.

III. Baigiamosios nuostatos

 1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Apgyvendinimo įstaiga neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
 2. Apgyvendinimo įstaiga arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.
 3. Asmens duomenys

Rezervuodamas nakvynę apgyvendinimo įstaigoje, rezervuojantysis sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serviso duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo bei rinkodaros tikslais pagal 1997-09-28 sutarties dėl asmens duomenų apsaugos sąlygas.

 1. Nuostatų patvirtinimas

Pažymėjęs „susipažinau su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus taisyklių, rezervavimas neveikia.